Muutoksia Pyroll Convertingin organisaatiossa 01.06.2019

Jukka Heikkinen on nimitetty Pyroll Siltakylän yksikön päälliköksi (General Manager). Jukka vastaa yksikön toiminnasta ja tuloksesta kokonaisuudessaan. Yhtenä päätehtävänä on yksikön liiketoiminnan edelleen kehittämisen johtaminen.

Molemmat henkilöt raportoivat Ilkka Haitille, CEO.

Ilkka Haitti

01.06.2019