Viimeisin päivitys 27.3.2020

Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi koko yhteiskunnan toimintaan. Pakkausala on valmiuslain listaamia ns. kriittisiä toimialoja, sillä olemme osa lääke- ja elintarviketuotannon toimitusketjuja. Otamme yhtiönä vakavasti koronaviruksen mahdollisen uhan yrityksemme sekä asiakkaidemme toiminnalle.

  • Viruksen vaikutuksen ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tiedottamisesta vastaa yhtiön johdon muodostama riskienhallintaryhmä.
  • Ensisijaisesti seuraamme vastuuviranomaisten ohjeistuksia. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa riskienhallintaryhmä sekä paikallisesti tavarantoimittajille ja asiakkaille tarvittaessa yksiköiden vetäjät ja myyntihenkilöt.
  • Noudatamme yksiköissämme tällä hetkellä matkustus- ja vierailukieltoa. Pyrimme lisäksi pienentämään henkilöstömme sairastumisriskiä sekä etätöiden että tuotannon erityisjärjestelyn avulla.
  • Kaikissa yksiköissä on korostettu hygieniataso terveysviranomaisten ohjeistusten mukaan.

Pyrimme varmistamaan yksiköidemme toiminnan kaikissa tilanteissa ja turvaamaan kaikkien toimintaan kriittisesti liittyvien raaka-aineiden ja muiden tarvikkeiden saatavuuden.

Mikäli poikkeustilanteen takia toimituskykymme oleellisesti muuttuu, olemme välittömästi yhteydessä ko. asiakkaisiimme ja muihin yhteistyökumppaneihimme.

Laatinut: Pyroll Riskienhallintaryhmä

Lisätietoja: Mika Lankila, toimitusjohtaja, Pyroll Group, p. +358 44 533 8569 ja

Mia Kolari, riskienhallintaryhmän sihteeri, Pyroll Group, p. +358 44 363 7053