Perheyrityksissä suhtautuminen investointeihin on erilainen kuin muissa yrityksissä. Kysymys on intohimosta, ei pakkopullasta. Perheyrityksissä myös voidaan edetä mutkattomammin kuin muualla: kun investointipäätös on tehty, se toteutetaan.

Pyroll ei ole koskaan väistänyt tarpeellisten investointien tekemistä, mutta viime vuosina vauhti on kasvanut entisestään. Muutaman vuoden aikana olemme investoineet yli 10 miljoonaa euroa – joka vuosi.

Ripeä investointitahti pohjaa kasvustrategiaamme ja haluamme jatkaa tuntuvien satsausten tiellä. Toki toimimme toimialalla, jossa kalustoon tarvitsee panostaa tuntuvasti ihan vain pysyäkseen kisassa mukana.

Viime vuoden isoista satsauksista voi mainita esimerkiksi Pyroll Takon kotelotehtaan uudistamisen Tampereella. Tuorein hankinta, B1-formaatin seitsemän painoyksikön ja kahden lakkausyksikön arkkioffsetpainokone, otettiin käyttöön elokuussa.

Toinen iso asia meille oli Pyroll Convertingin liiketoiminnan laajentaminen Saksaan marraskuussa. Etelä-Saksassa sijaitseva Baienfurtin tehdas tulee korkean kapasiteettinsa ja hyvän sijaintinsa myötä täydentämään arkituspalveluverkostoa merkittävästi. Myös Pyhtään Siltakylän tehdasta laajennettiin rakentamalla merkittävästi uutta varastointi- ja tuotantotilaa varmistamaan tuotannon sekä läpimenon kasvua tulevina vuosina.

Tämän vuoden investoinneista voisi nostaa esiin Pyrollin Tervajoen yksikön uuden flexopainokoneen. Investoinnin myötä tuotantokapasiteetti nousee 50 % ja kustannustehokkuus loikkaa uudelle tasolle. Lisäksi Tervajoen tehtaalle on hankittu uusi Wicket-konelinja.

Näillä edellä mainituilla ja muilla investoinneilla kasvatetaan Pyrollin laadullista kilpailukykyä – me olemme vastuullinen, tehokas ja tulevaisuuteen katsova perheyritys, sekä Suomessa että Euroopassa.

Uskallamme väittää, että kaikkia Pyrollin lukuisia eri yksiköitä leimaa tietty yrittäjälähtöinen ja individualistinen ajattelu. Yrityskulttuuriimme kuuluu se, että omiin tekijöihin tulee luottaa ja heille tulee antaa vapaus ja vastuu pyörittää omia yksiköitään. Jokainen on oman työnsä ja tonttinsa asiantuntija.

Yrityskulttuuriin kuuluu myös jatkuvuuden ajatus. Talolla on sokkelinsa yhtä varmasti kuin menestyksellä tekijänsä. Yritys imee toimintaansa voimaa juurten kautta.

Yksin ei silti kukaan valloita markkinaosuuksia. Pyrollin noustessa yhä merkittävämmäksi ja monipuolisemmaksi yritykseksi toimialalla, yhteistyön roolia ei voi koskaan korostaa liikaa. Tästä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta kuuluu kiitos Pyrollin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Uusista kuvioista mainittakoon myös brändiuudistus, jonka kautta haluamme tehdä paremmin näkyväksi kaiken yhdessä tehdyn rautaisen työn. Brändi uudistuu nyt visuaalisempaan, modernimpaan ja taatusti lähestyttävämpään suuntaan.

Reino Uusitalo, hallituksen puheenjohtaja
Aleksi Uusitalo, hallituksen jäsen