Pyroll on mukana 3-vuotisessa eurooppalaisessa PackAlliance-hankkeessa. PackAlliance on tulevaisuuden pakkausalan innovaatioita, koulutusta ja yhteistyötä edistävä eurooppalainen allianssi. Hankkeen päämääränä on nykyaikaistaa korkeakoulujen koulutustarjontaa, vastata paremmin muovipakkausteollisuuden työvoimatarpeisiin sekä kasvattaa koulutuksen ja teollisuuden välistä yhteistyötä ja vauhdittaa muovipakkausteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen.

pyroll packall packalliance

Lisää hankkeesta  voit lukea tästä: https://www.packall.eu/?lang=fi