Pyroll Pakkaukset haluaa olla edelläkävijä pakkausten värinhallinnassa. Pyrollin uusi toimintatapa ja työkalut ovat saaneet Pantone Certified Printer Program -sertifikaatin, joka myönnettiin Pyroll Pakkausten Joensuun yksikölle. Sertifikaatti on ensimmäinen flexopainotalolle myönnetty koko maailmassa.

Pyroll Pakkaukset aloitti yhteistyön pakkausten värinhallinnan asiantuntija Flexolahti Oy:n kanssa pilottihankkeella vuosi sitten. Vuoden aikana on tehty tarvittavat investoinnit, luotu värinhallinnan laatujärjestelmä sekä koulutettu henkilöstöä uusiin toimintatapoihin. Uusi toimintatapa ja siihen liittyvät työkalut on verifioitu X-Rite Pantonen luomalla Pantone Certified Printer Program -sertifikaatilla, joka täyttää myös alan kansainvälisten standardien vaatimukset. Sertifikaatti myönnettiin Pyroll Pakkausten Joensuun yksikölle. Yksikön toiminnan taso tullaan verifioimaan jatkossa kerran vuodessa.

Tutkimusten mukaan1 yli 70 % kuluttajatuotteiden ostopäätöksistä tehdään kaupassa. Brändin tunnistaminen perustuu jopa 80 % tapauksista pakkauksessa käytettyyn väriin. Kuluttajan ostopäätöksistä jopa 85 % tehdään sen perusteella, miten väriä on pakkauksessa käytetty.

– Pakkauksissa käytettävillä väreillä on olennainen merkitys siihen, miten kuluttaja löytää haluamansa tuotteen kaupassa. Asia on tärkeä kuluttajan, tuotteen valmistajan ja kaupan näkökulmasta. Ostaminen on sujuvaa, tavara kiertää ja tuotteisiin käytetyt panokset eivät päädy hävikkiin, sanoo Pyroll Pakkausten toimitusjohtaja Mikael Svennas.

Kuluttajalle päätyvän pakkausratkaisun tuotantoon osallistuu useita toimijoita ja värinhallinta pakkauksen painatuksessa on yksi tärkeä osa. Kansainväliset brändit ovat jo aloittaneet uusien teknologioiden käyttöönoton toimitusketjuissa ja ennen pitkää uudet toimintatavat jalkautuvat myös Suomen pakkausteollisuuteen.

Lisätietoja:

Mikael Svennas, toimitusjohtaja, Pyroll Pakkaukset

Puh. 050 384 0326, mikael.svennas@pyroll.com