Hiihtäjä. Se Jyrki Narisesta piti tulla ennen kuin hän innostui graafisesta alasta. Vieläkin Pyroll Pakkausten hallituksen uuden vahvistuksen voi tavata hiihtoladulla, mutta urahaaveet murtomaahiihdosta ovat vaihtuneet liiketoiminnan johtamiseen ja hallitusammattilaisuuteen.

Murtomaahiihdon hylättyään Narinen on perustanut ja myynyt useampia graafisen alan yrityksiä sekä toiminut yli kymmenessä hallituksessa. Kaksi vuotta sitten hän siirtyi pois Granon varatoimitusjohtajan paikalta ja päätti hyvästellä graafisen alan kokonaan. Muutaman vuoden ajan Narinen tutustui erilaisiin start-up-yrityksiin ja etsi alaa, jossa olisi erityistä potentiaalia. Tutkimusmatka uusille vesille nosti pintaan yllättävän huomion: graafisella alalla onkin paljon valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Maalipensselin alla koko maailma

Syyskuussa Narinen perusti uuden yrityksensä Coloron, jonka toimitusjohtajuus on nyt hänen päätoimensa. Coloro on erityisesti fyysisiin kohtaamispisteisiin ja niiden vaikuttavuuden maksimointiin keskittynyt graafisen alan yritys, joka panostaa vahvasti digitaalisuuteen. Alkumetreistä saakka Coloron tavoitteena on kansainvälistyminen ja tahtotilana on haukata pala graafisen alan kansainvälistä miljardiluokan kakkua.

Printtipainosta puhutaan yleisesti taantuvana alana, vaikka samanaikaisesti Euroopassa on nähty ennennäkemättömiä kasvutarinoita alalla. Kaksi painoalan johtavaa yritystä on kasvanut 2010-luvulla miljardeja euroja, mutta Suomessa uudenlaisiin toimintatapoihin ja digitaalisuuden mahdollisuuksiin ei ole osattu tarttua. Erityisesti viennissä on paljon mahdollisuuksia ja siksi Coloro tähyileekin Suomen rajojen ulkopuolelle.

”Suomen graafisella teollisuudella on mahdollisuuksia viennissä. Naapurimaassamme Virossa suurin osa alan liikevaihdosta tulee viennistä, mutta Suomessa tähän ei ole osattu tarttua”, Narinen kuvailee.

Pakkaus on tulevaisuuden käyttöliittymä

Hieman ulkopuolelta, mutta samalla sopivan läheltä. Niin Narinen katsoo pakkausalaa, jossa on paljon liittymäkohtia printtipainoon. Haasteet ja mahdollisuudet ovat aloilla samanlaisia ja tätä ymmärrystä Narinen tuo mukanaan Pyrolliin.

Narinen puhuu pakkauksista käyttöliittyminä. Yksinkertaisimmillaan käyttöliittymän pitää olla niin hyvä, että se erottuu edukseen kilpailijoiden käyttöliittymistä markettien hyllyissä. Syvemmälle sukellettaessa käyttöliittymästä voidaan saada irti asiakasymmärrystä, dataa ja asioita, jotka ovat mahdollisia, kun perinteiseen pakkaukseen lisätään digitaalisuus. Pakkaus käyttöliittymänä mahdollistaa analytiikan ja konversioiden laskemisen ja ohjaa digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen.

Erityisesti digitaalisuus innosti Narista tarttumaan paikkaan Pyrollin hallituksessa.  

”Olen Pyrollista kiinnostunut, koska näen, että digitalisaation liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä voidaan tehdä jättiloikkia,” Narinen kuvailee.

 Tulevaisuuden Pyroll tekee innovaatiobisnestä 

Pyrollin hallitukseen Narinen tuo digitaalisen osaamisen lisäksi vahvaa näkemyksellisyyttä myynnistä, liiketoiminnan kehittämisestä sekä toimialan konkreettista tuntemista. Pitkän linjan yrittäjä ammentaa toimintatapoja ja ajatuksia myös start-up-maailmasta, joka on toimintaympäristönä erilainen kuin Pyroll, mutta antaa silti monia ajattelemisen arvoisia ajatuksia liiketoimintaan.

 ”Meidän pitäisi pakkauspuolella lähteä miettimään miten tätä alaa kehitetään. On iso haaste muokata alasta raikas, innovatiivinen yrityskulttuuri, jossa ollaan luovia,” Narinen toteaa.

Rouheat koneet jyskyttävät pakkauksia tulevaisuudessakin, mutta innovatiivisuudella ja rohkeudella alasta voidaan muokata kiinnostava myös uusien sukupolvien silmissä. Rekrytointinäkökulmaan Narinen haluaakin kiinnittää huomiota. Tulevaisuuden tekijät ovat erilaisia kuin menneisyyden ammattilaiset. Narinen nimittää tulevaisuuden tekijöitä pakkaustaiteilijoiksi, jotka harjoittavat ammattitaitoaan palvelumuotoilua ja asiakaslähtöisyyttä korostaen.

Pyrollin tulevaisuuden Narinen näkee kiinnostavana ja mahdollisuuksista rikkaana. Kymmenen vuoden päästä Narinen uskoo Pyrollin olevan Suomen markkinajohtaja. Tulevaisuuden menestys on rakennettu rohkeudesta, asiakasymmärryksestä, digitalisaation hyödyntämisestä sekä uudistumiskyvystä:

”Kymmenen vuoden päästä Pyroll on siirtynyt perinteisestä teollisuudesta innovaatioiden ja innostamisen alalle,” Narinen maalailee.