Suuret kansainväliset brändit elävät tunnistettavuudestaan. Coca-Colan logosta McDonald’sin kaarien kautta Niken swooshiin: maailmanluokan brändillä on oltava
hallussa ”instant recognition”. Kun brändi-ilme käy taloksi luita ja ytimiä myöten, sillä voi jopa hieman leikitellä. Esimerkiksi Coca-Cola voi personoida omia etikettejään liki mielensä mukaan – tuttu fontti punaisella pohjalla potkaisee brändikokemuksen tehokkaasti käyntiin vaikka itse teksti olisi mitä.

Värillä nimittäin on väliä. Tutkimusten mukaan brändin tunnistaminen perustuu pakkauksessa käytettyyn väriin jopa 80 % tapauksista. Ja vielä: kuluttajan ostopäätöksistä jopa 85 % tehdään sen perusteella, miten väriä on pakkauksessa käytetty. Kuluttajan ”arjen roadmapissa” väreillä on merkitystä, jos ajatellaan jo ihan piipahdusta paikallisessa marketissa.

Tätä taustaa vasten ei liene yllätys, että Pyroll Pakkaukset haluaa olla suunnannäyttäjä pakkausten värinhallinnassa. Pyroll Pakkausten Joensuun yksikkö sai juuri
Pantone Certified Printer Program -sertifikaatin, ensimmäisenä flexopainotalona koko maailmassa. Sertifioinnin takana on vuoden mittainen tiivis yhteistyö värinhallinnan asiantuntija Flexolahti Oy:n kanssa. Pilottihankkeessa tehtiin tarvittavat investoinnit, luotiin värinhallinnan laatujärjestelmä sekä koulutettiin henkilöstöä. Tästä on hyvä jatkaa. Värien ohella brändikokemukseen vaikuttaa tietenkin design. Huippubrändit tietävät toimivan designin merkityksen ja ovat kiinnostuneita uudenlaisista, totuttuja ajatusmalleja ravistelevista ratkaisuista.

Tässä kuviossa monimateriaalisuus korostuu: kun brändi-ilme ja -fiilis siirtyy vaivatta materiaalista toiseen, myös linkki kuluttajaan pysyy vahvana. Parhaimmillaan
brändikokemusta voi materiaalivalintojen avulla rikastaa huomattavasti. Olisi väärin väittää, että brändin on aina oltava asiakkaalle se yksi ja sama. Taitavassa
brändinhallinnassa brändi elää ja uusiutuu – ilman että kohtalonyhteys kuluttajaan vaarantuu missään vaiheessa. Useimmat toimijat suosivat mieluummin pienten, jatkuvien viilausten kuin isojen kertarysäysten mallia brändien kehittämisessä. Suomalaiset eturivin bränditalot ovat ottaneet haasteen vastaan ja miettivät, kuinka omaa tuotetta voi varioida ja kehystää uusilla, herättelevillä tavoilla. Tämä on ollut erityisen hienoa havaita maassa, jossa vahvoja kuluttajabrändejä ei ole ruuhkaksi asti.

Kun bränditalot ottavat käyttöön pakkauksiin liittyviä uusia teknologioita, huomio kiinnittyy herkästi ratkaisujen tekniseen puoleen. Tässä on myös vaaransa, sillä brändi on aina enemmän tunnetta kuin tiedettä. Se on kuitenkin selvää, että alati kehittyvien teknologioiden ansiosta brändinhallinta on nyt kokonaisvaltaisempaa ja syvällisempää kuin koskaan ennen. Tästä mahdollisuudesta kannattaa ottaa kaikki irti.

Mikael Svennas
Toimitusjohtaja
Pyroll Pakkaukset