Pyroll Pakkaukset voitti Packnorth Award -palkinnon Natureline Cutlerylle tehdyillä aterinpakkauksilla biomateriaalipohjaisten pakkausten kategoriassa. Palkinnot jaettiin Scanpack -messuilla Göteborgissa.

Pyroll Pakkaukset voitti Packnorth Awardin Nature Line Cutlerylle tehdyllä aterinpakkauksella biomateriaalipohjaisten pakkausten kategoriassa..

Tuomariston perustelut olivat; Pakkauksessa on moderni, ympäristömyötäinen visuaalinen ilme. Pakkaus tukee itse tuotteen imagoa ja tarinaa. Pakkauksen paperimateriaali on FSC-sertifioitu, eli se on kotoisin kestävästi hoidetuista metsistä. Kalvona pakkauksessa toimii mäntyöljypohjainen PP-kalvo ja se mahdollistaa näkemään myös pakkauksen sisällön.

Tuomariston mukaan tässä voittajapakkauksessa yhdistyvät ulkonäkö, uusiutuvuus ja läpinäkyvyys houkuttelevalla tavalla.

 

Pyroll Pakkaukset voitti Packnorth Award palkinnon Nature Line Cutlerylle tehdyllä aterinpakkauksella biomateriaalipohjaisten pakkausten kategoriassa.