Tavarantoimittajamme ovat ilmoittaneet yleisistä hinnankorotuksista, jotka aiheutuvat raaka-aine, kuljetus- ja valmistuskustannusten noususta. Tästä johtuen joudumme nostamaan hintoja 5-10% tuoteryhmästä riippuen.

Tuoteryhmäkohtaiset korotukset tarkentuvat lähiaikoina. Uudet hinnat tulevat voimaan 15.6.2021 alkaen.