Pyroll Pakkausten johdossa tapahtuu muutoksia. Nykyinen Pyroll Pakkausten toimialajohtaja Niilo Pöyhönen siirtyy eläkkeelle 31.7.2017. Pyroll Pakkausten uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Mikael Svennas 1.8.2017 alkaen. Svennas siirtyy tehtävään Valio Oy:stä, missä hän on toiminut useissa eri johtotason tehtävissä, viimeiseksi projektijohtajana. ”Uskon, että monivuotinen ja laaja kokemuspohja elintarviketeollisuudesta antaa hyvän pohjan johtaa Pyroll Pakkauksia kohti uutta, kannattavaa kasvua” toteaa Mikael.

Mikael Svennas saa vastuulleen vahvasti investoivan Pyroll Pakkaukset. Viimeisin investointipäätös tehtiin Tervajoen yksikköön, joka investoi uuteen kahdeksan väriseen flexopainokoneeseen. Investointi nostaa tuotantokapasiteettiä 50 % korkeammaksi sekä muuttaa toiminnan uudelle kustannustehokkuustasolle. Tervajoen tehtaalle on tämän lisäksi juuri hankittu uusi Wicket-konelinja. Toinen merkittävä investointi kohdistuu Pyroll Takon kotelotehtaaseen Tampereelle. Siellä viimeisintä hankintaa, B1-formaatin seitsemän painoyksikön ja kahden lakkausyksikön arkkioffsetpainokonetta ollaan juuri ottamassa tuotantokäyttöön. Kaikki tehdyt investoinnit kasvattavat Pyroll Pakkausten laadullista kilpailukykyä ja parantaa sen asemaa vastuullisena ja tehokkaana pakkausvalmistajana sekä Suomessa että lähialueilla.

Lisätietoja:

Reino Uusitalo, hallituksen puheenjohtaja, Pyroll Group Oy, 0400 656 809, reino.uusitalo@pyroll.com