Pyroll Pakkaukset Group on mukana energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksen allekirjoittaneet yritykset tekevät vuosittain tuhansia energiatehokkuustoimia.

Energian tehokas käyttö on vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.