Pyroll Takon Kotelotehdas Oy:lle on myönnetty Euroopan ensimmäinen offsetpainon  EGP-kumppanuussertifikaatti. Tämä sertifikaatti myönnettiin tunnustuksena uusista offset painatusmahdollisuuksista pakkauskartongeille. Tunnuksen luovutti EGP-teknologian edelläkävijä reprokumppani Marvaco Oy.

Takon Tampereen Kotelotehdas  hyödyntää EGP:tä (Expanded Gamut Printing) uudessa offsetpainokoneessa. Yhteistyössä Marvacon kanssa implementoidun EGP-prosessin avulla pakkauspainatusten laadukkuus paranee entisestään. EGP:n positiivinen vaikutus  ympäristöön on merkittävä.  EGP:n myötä saavutettu laajennettu väriavaruus ja vakioitu värijärjestelmä pienentävät ympäristökuormitusta. Kyseessä on vihreämpi tapa painaa pakkauksia kuin mitä perinteinen sekoiteväripainatus on voinut tarjota.

Painotuotannon joustavuus on kasvanut ja kuntoonlaitot ovat nopeutuneet. EGP on kohottanut painolaatua sekä antanut mahdollisuuden uudenlaisiin, entistä monipuolisempiin painatusratkaisuihin mm. värisävyjen lisääntymisen ja yhdistelmäpainatuksien avulla

kertoo Takon Tampereen Kotelotehtaan yksikönpäällikkö Jussi Timo.

EGP on reprotekniikka, jossa painatus toteutetaan digitaalisesti avustetulla värinsekoituksella entistä ennustettavammin, tarkemmin ja puhtaammin. Värierottelussa CMYK-väriavaruutta rikastetaan muun muassa OGV (Orange, Green, Violet) –lisäprosessiväreillä, jolloin värisävyjen määrä yli kaksinkertaistuu Pantone+ -sarjaan verrattuna.

Kansainväliset brändinomistajat ovat jo siirtymässä uuteen EGP-tekniikkaan pakkaustoteutuksissaan ja kotimainen kiinnostus on alkanut. Suomalainen Marvaco on EGP-teknologian edelläkävijä ja yhdessä Takon Kotelotehtaan kanssa se vie EGP –tekniikkaa eteenpäin Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä painokonevalmistajatkin ovat alkaneet kiinnostua EGP-tekniikasta ja niiden yhdistämisestä painokonekonsepteihin.

27.4.2018