Ympäristöä vähemmän kuormittavat pakkausratkaisut ovat nousseet yhä suurempaan huomioon pakkaavassa teollisuudessa ja yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista myös asiakkaidemme keskuudessa. Maitomaan alumiinivapaa rasvakääre on loistava esimerkki pitkäjänteisestä yhteistyöstä Pyrollin ja asiakkaan kanssa, missä tavoitteena oli löytää uusia ympäristöystävällisempiä ratkaisuja pakkaamiseen.

Maitomaa on ollut laitumella jo vuodesta 1915. Maitomaan tuotteiden takana on suomalainen ammattiylpeys ja rehti asenne. Se merkitsee kovaa työtä, vankkaa ammattitaitoa, jatkuvaa halua kehittyä sekä omistautumista ja aitoa ylpeyttä siitä, mitä tekee.

Maitomaan voi saa puhtaan makunsa tuoreesta maidosta, joka kerätään Savon ja Karjalan alueen maitotiloilta, kauniista järvimaisemista. Uudet alumiinivapaat rasvakääreet on valittu suojaamaan Maitomaan kolmea eri tuotetta; Normaalisuolaista, suolatonta ja laktoositonta voita. Pakkaukset ovat hyvin tunnistettavissa, sillä kääreisiin on painettu teksti; alumiinivapaa pakkaus.

Maitomaan alumiinivapaan rasvakääreen tuotekehitysprojekti perustui pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Projekti sai alkunsa keskusteluista, jossa Maitomaan edustajien kanssa yhdessä mietittiin pitkän aikavälin tahtotiloja ja sitä kuinka Pyroll voisi auttaa tässä omalta osaltaan. Näiden keskustelujen pohjalta luotiin yhteiset päämäärät tuotekehitysprojektille. Tavoitteena oli tuotekehityksen osalta jatkuvan oppimisprosessin kautta löytää ratkaisumalleja joilla perinteinen alumiinia sisältävä rasvakääre voitaisiin korvata alumiinivapaalla ratkaisulla.

Materiaalin tarkka spesifioiminen vaati useita testiajoja. Testiajojen avulla pystyttiin määrittämään kriittiset tekijät materiaalin toimivuuden suhteen pakkauskoneella. Lisäksi tarvittiin keskusteluja niin pakkauskonetoimittajan, Pyrollin pakkauskoneasiantuntijoiden kuin materiaalitoimittajien kanssa. Tätä kautta pystyttiin määrittelemän konetoimivuuden osalta materiaalille kriittiset asiat.

Näitä toiminnalle kriittisiä asioita lähdettiin ratkaisemaan ja pois sulkemaan tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kunnossapidon sekä pakkauskonehenkilöstön kanssa. Testi testiltä pystyttiin ratkaisemaan ongelmakohtia ja lopulta päästiin tilanteeseen jossa materiaalin osalta paras mahdollinen ratkaisu pystyttiin määrittämään.

Pakkauskoneen osalta ratkaisevaksi nousi linjalle tehdyt modifikaatiot joita tehtiin koeajojen edetessä. Tärkeään osaan nousi myös joka koeajossa saavutettu oppiminen. Koeajojen avulla pystyttiin määrittämään lopulta optimaaliset ajoparametrit materiaalille.

Alumiinivapaan rasvakääreen etuja ovat tietenkin alumiinivapaus, mutta myös pehmeän tuntuinen pinta ja paperinomaisuus. Perinteiset öljypohjaiset polymeerit on materiaalissa korvattu mineraaleilla, joka osaltaan pienentävät materiaalin ympäristölle haitallisia vaikutuksia ja tarvittavaa energian käyttöä sen valmistuksessa. Mm. näillä tekijöillä on suuri vaikutus hiilijalanjälkeä pienentävinä tekijöinä.

Materiaali on tuoteturvallinen ja omaa hyvän puhkaisulujuuden sekä veden – ja rasvankeston. Se soveltuu erinomaisesti myös muuhun pakkaamiseen muun muassa hyvien ajo-ominaisuuksiensa puolesta.

Pyrollin tavoitteena on tuoda vuosittain muutama uusi tuoteratkaisu, joissa kehitetään olemassa olevaa tuotetta selkeästi ympäristöystävällisempään suuntaan. Ympäristöä vähemmän kuormittavien ratkaisujen etsiminen ja määrätietoinen kehittäminen on otettu pysyväksi osaksi Pyrollin toimintamallia. Kunnioitamme ympäristöä ja noudatamme ympäristölainsäädäntöä. Kehitämme toimintaamme niin, että käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja että ympäristövaikutukset minimoidaan.

Global Compact on maailman laajin vapaaehtoinen ohjelma kestävän kehityksen ja yritysvastuullisuuden edistämiseksi. Se perustuu neljään osa-alueeseen – ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen, joiden puitteissa yritykset sitoutuvat konkreettisesti kehittämään toimintaansa. Global Compact -ohjelma toimii Pyrollin vastuullisuusstrategian pohjana. Pyroll on ollut Global Compactin jäsen vuodesta 2010.