Pyroll Pakkausten hallitukseen saatiin laajaa kansainvälistä osaamista, kun Leif Frilund nimitettiin Pyrollin hallitukseen. Frilund siivittää Pyroll Pakkaukset kansainvälisen kasvun tielle.

Leif Frilund on tehnyt pitkän kansainvälisen uran paperiliiketoiminnan parissa. Päätoimenaan Frilund luotsaa teknisiä laminaatteja ja suojaavia pakkausmateriaaleja valmistavaa Walki Groupia. Vuodet Walkilla ovat tehneet Frilundista materiaalien ja materiaalitekniikoiden asiantuntijan. Nyt tämä osaaminen saadaan myös Pyrollin käyttöön.

Frilundin mukaan: ”Pyroll on vahva kotimainen toimija, minkä vahvuus on paikallisuus.” Kun tähän lähellä olemisen ja tavoitettavuuden kylkeen tarjotaan laadukasta asiakaspalvelua on konsepti kohdillaan. Frilund uskoo, että tulevaisuudessa parempaa palvelua tarjoava toimija vetää pidemmän korren. Hyvällä palvelulla pystyy erottautumaan ja viemään lopulta voiton kotiin. Tällaisella vahvalla pelurilla on mahdollisuus kasvaa myös kansainvälisillä markkinoilla.

 

Kesäkuussa 2021 toteutuneen yritysjärjestelyn myötä Pyroll Pakkausten pääomistajaksi tuli pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot, jonka edustajana Pyroll Pakkausten hallituksen puheenjohtajana toimii MB Rahastojen partneri Vesa Keränen. Muut Pyroll Pakkausten hallituksen jäsenet ovat MB Rahastojen partneri Eero Niiva ja Walki Groupin toimitusjohtaja Leif Frilund.

MB Rahastot lyhyesti
MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0.5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi noin 50 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa. www.mb.fi